Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 maja, 2023 Tytuł artykułu

Podsumowanie Miesiąca w Placówce Wsparcia Dziennego „Brzeska Przystań”, finansowanej ze środków Gminy Brzeg

Treść artykułu

W trakcie ostatniego czasu, w placówce zorganizowano wiele inicjatyw, których zadaniem było zapewnienie dzieciom niezapomnianych zajęć oraz doświadczeń. Każda z tych inicjatyw miała na celu rozwijanie ich umiejętności, pobudzanie kreatywności oraz promowanie zdrowego stylu życia. 

Jednym z wydarzeń, które odbyło się w minionym miesiącu, był wyjazd na „Ranczo”. Dzieci miały okazję odkryć świat wiejskiego życia, uczestniczyć w różnorodnych zajęciach związanych z opieką nad zwierzętami i doświadczyć prawdziwej przygody na świeżym powietrzu. W naszej placówce zwracamy również dużą uwagę na edukację i rozwój dzieci, dlatego regularnie organizujemy zajęcia edukacyjne, które obejmują odrabianie lekcji, dodatkowe aktywności rozwijające zainteresowania oraz wspierające kreatywność. Pragniemy, aby dzieci miały dostęp do jak najszerszej gamy wiedzy i umiejętności. Nie zapominamy o znaczeniu ruchu i twórczego wyrażania się, dlatego w ramach naszych działań organizowaliśmy zajęcia ruchowe, animacyjne oraz plastyczne. Dzieci miały możliwość rozwijania swoich umiejętności motorycznych, wyrażania emocji poprzez sztukę oraz współpracy i wymiany pomysłów z rówieśnikami.

Kolejnym ważnym punktem w naszym harmonogramie były warsztaty realizowane w ramach praktyk studenckich, które skupiały się na temacie emocji. W trakcie tych spotkań dzieci miały okazję lepiej poznać swoje emocje, uczyć się radzenia sobie z nimi oraz budować zdrowe relacje społeczne. Zorganizowaliśmy także wyjścia do cukierni i na pizzę, które cieszą każdego. W placówce, dzieci mają również możliwość spędzania czasu wolnego według własnego uznania. Wiedząc, że komputery są integralną częścią dzisiejszego świata, zapewniamy im do nich dostęp. Służą one zarówno rozrywce, jak i rozwijaniu umiejętności. Dzieci mają okazję grać w edukacyjne gry komputerowe, rozwijać umiejętności technologiczne oraz kreatywnie korzystać z dostępnych zasobów. Dzięki temu, zapewniamy im balans między rozrywką a nauką, umożliwiając odkrywanie nowych światów w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Wspólnie tworzymy inspirujące środowisko, które sprzyja rozwojowi dzieci i daje im możliwość odkrywania nowych pasji oraz zdobywania cennych umiejętności.

Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia

Placówka finansowana jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg. Zadanie powierzone zostało Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu.

Nie zapomnij udostępnić: