Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 maja, 2023 Tytuł artykułu

Jubileusz 65-lecia brzeskiego oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Treść artykułu

Rocznicowe obchody odbyły się 20 maja 2023 roku w Brzeskim Centrum Kultury. Spotkanie było okazją do wspomnień, wzruszeń, gratulacji i podziękowań. Wręczono odznaczenia związkowe, wyróżnienia i dyplomy. W wydarzeniu wziął udział Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu. 

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od powitania gości i wystąpienia dr. Romualda Nowaka, który przedstawił historię powstania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu. Następnie sekretarz Zarządu, pani Elżbieta Zdebik opowiedziała o dotychczasowych osiągnięciach Związku.

Kolejnym punktem wydarzenia było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla najbardziej aktywnych członków organizacji oraz osób wspierających. Jednym z wyróżnionych był Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu, który podziękował za miłą niespodziankę i życzył wszystkim członkom ZERiI samych radosnych chwil i powodzenia w dalszym realizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć.

To wielki zaszczyt, że mogę z Państwem świętować 65 lat czynienia dobra. Dziękuję za wszelkie podejmowane przez Was inicjatywy i za zaangażowanie w życie kulturalne miasta. Niech jesień życia będzie dla Państwa czasem realizacji pasji i rozwijania zainteresowań – mówił.

Licznie zgromadzona publiczność mogła również podziwiać występ zespołu Fermata, który został nagrodzony gromkimi brawami.

   

Nie zapomnij udostępnić: