Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 maja, 2023 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu z dnia 02.05.2023 roku

Treść artykułu

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  umieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej w siedzibie Urzędu Miasta Brzegu, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.brzeg.pl ofertę:

YAQ Projekt-Pracownia Rozwoju Społecznego, prowadzącego działalność w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz młodzieży z terenu Gminy Brzeg, na realizację zadania  publicznego w 2023 r. pn.:

„Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej ,, Ratownicy Marzen” dla  – Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu ( 2 klasy),  I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (2 klasy) i Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu (1 klasa, tj.: 1A)”.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ngo@brzeg.pl w terminie do 09.05.2023 r.

 

 

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
(-) Bartłomiej Kostrzewa

 

 

 

Nie zapomnij udostępnić: