Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 28 marca, 2023 Tytuł artykułu

Mieszkańcy ul. Wiśniowej będą mieć nową drogę

Treść artykułu

Przy ulicy Wiśniowej w Brzegu rozpoczęto już prace budowlane. Zakres robót obejmuje budowę drogi publicznej gminnej w tym m.in. chodników, sieci kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego dla sieci teletechnicznej szerokopasmowej, zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Wykonawcą zadania jest firma Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka Jawna z siedzibą w Brzegu, a koszt całkowity robót wynosi 1.040.774,40 zł. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości dofinansowania na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych. Umowny termin realizacji inwestycji to 10 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

Nie zapomnij udostępnić: