Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 lutego, 2023 Tytuł artykułu

Zarządzenie Nr 3684/2023 Burmistrza Brzegu z dnia 09 lutego 2023 r.

Treść artykułu

W materiałach do pobrania zamieszczamy Zarządzenie Nr 3684/2023 Burmistrza Brzegu z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach konkursu pod nazwą:

Zadanie nr 1:

„Działalność na rzecz utrzymywania abstynencji i krzewienia idei trzeźwości oraz wspieranie zajęć profilaktyczno-rehabilitacyjnych na rzecz osób używających ryzykownie, szkodliwie, uzależnionych i współuzależnionych oraz członków ich rodzin z terenu Gminy Brzeg”.

Zadanie nr 2:

„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem realizacji działań profilaktycznych w zakresie uzależnień”.

Materiały

Zarządzenie Nr 3684/2023 Burmistrza Brzegu z dnia 09 lutego 2023 r.
Format: pdf Data publikacji: 2023-02-09 13:52:24
Nie zapomnij udostępnić: