Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 8 lutego, 2023 Tytuł artykułu

Coroczna narada z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością

Treść artykułu

Urząd Miasta w Brzegu w swoich czynnościach kieruje się normą ISO 9001:2015. W związku z powyższym zobowiązany jest rokrocznie do sprawdzania prawidłowości funkcjonujących procesów.  8 lutego 2023 roku, w gabinecie Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka odbył się Przegląd Systemu Zarządzania Jakością. W spotkaniu wzięli udział kierownicy Biur oraz urzędnicy zajmujący samodzielne stanowiska. Podczas spotkania, przedstawiono zestawienie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz podsumowano funkcjonowanie Urzędu w trakcie 2022 r.

Nie zapomnij udostępnić: