Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 stycznia, 2023 Tytuł artykułu

Przypomnienie dla osób posiadających wyroby zawierające azbest

Treść artykułu

Przypominamy wszystkim właścicielom wyrobów zawierających azbest o obowiązku składania informacji o fakcie posiadania tego typu wyrobów. Wykorzystujący wyroby azbestowe sporządza ww. informację o wyrobach zawierających azbest corocznie, w terminie do 31 stycznia danego roku do:

• burmistrza, wójta lub prezydenta miasta w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami;
• marszałka województwa, w przypadku pozostałych podmiotów (np. przedsiębiorców).

Ponadto właściciel, zarządca lub użytkownik nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli stanu tych wyrobów w formie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym, osoby fizyczne posiadające wyroby zawierające azbest powinny złożyć ww. informacje do Burmistrza Brzegu (49-300 Brzeg ul. Robotnicza 12) w terminie do 31 stycznia 2023 r.
Wszelkie informacje na powyższy temat można uzyskać w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska – tel. 77 416 0519, email: urbanistyka@brzeg.pl.

Materiały

Ocena stanu technicznego
Format: doc Data publikacji: 2023-01-25 12:35:22
Informacja o wyrobach zawierających azbest
Format: docx Data publikacji: 2023-01-25 12:35:23
Nie zapomnij udostępnić: