Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 24 stycznia, 2023 Tytuł artykułu

SOLIDARNI Z UKRAINĄ – POMOC MIGRANTOM WOJENNYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Treść artykułu

SOLIDARNI Z UKRAINĄ – POMOC MIGRANTOM WOJENNYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014 – 2020

O projekcie

Projekt partnerski „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą.

Termin realizacji: od 07.06.2022 r. do 30.06.2023 r.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest uruchomienie usług integracyjnych i adaptacyjnych na rzecz migrantów z Ukrainy przebywających w województwie opolskim w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju.

Grupa docelowa

Wsparciem objęte zostaną osoby, które przybyły z terenu Ukrainy do województwa opolskiego po wybuchu wojny (od 24 lutego 2022 r.). Będą to wyłącznie osoby z terenu województwa opolskiego (bez miasta Opola) – osoby fizyczne, zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujące i/lub uczące się na terenie województwa opolskiego.

Krótki Opis Projektu

Projekt przewiduje działania w zakresie wsparcia osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju, a jego celem jest integracja społeczna ww. osób. Ww. wsparcie będzie realizowane w ramach trzech obszarów: infrastruktura mieszkaniowa (w tym w zakresie remontu, dostosowania, doposażenia), nauka języka polskiego na poziomie podstawowym i realizacja usług integracyjnych dla dzieci i młodzieży (np. półkolonie, kolonie, wycieczki, korzystanie z oferty rekreacyjno-kulturalnej). Proj. został opracowany przez partnerstwo Woj. Opolskie poprzez Realizatorów Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) i drugą woj. jednostkę org. woj. opolskiego, tj. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE) i z podmiotami należącymi do sektora finansów publicznych, tj. 17 Gminami: Biała, Brzeg, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Głubczyce, Głuchołazy, Kluczbork, Leśnica, Nysa, Olesno, Paczków, Popielów, Prudnik, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Ujazd, Wołczyn.

Wartość ogółem projektu: 10 352 951,53 zł

w tym dofinansowanie z EFS: 8 800 000,00 zł.

W projekcie przewiduje się realizację 19 zadań:

 1. Usługi integracyjne dla dzieci i młodzieży – migrantów wojennych z Ukrainy obejmujące następujące formy wsparcia:
  • organizację i realizację wypoczynku letniego,
  • organizację i realizację wypoczynku letniego – półkolonie,
  • organizację i realizację wypoczynku w formie ferii zimowych
  • organizację i realizację warsztatów integracyjnych-edukacyjnych;
 2. Nauka języka polskiego na poziomie podstawowym dla osób/migrantów wojennych
  z Ukrainy;
 3. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Biała;
 4. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Brzeg;
 5. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Dobrodzień;
 6. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Dobrzeń Wielki;
 7. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Głubczyce;
 8. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Głuchołazy;
 9. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Kluczbork;
 10. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Leśnica;
 11. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Nysa;
 12. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Olesno;
 13. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Paczków;
 14. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Popielów;
 15. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Prudnik;
 16. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Strzelce Opolskie;
 17. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Strzeleczki;
 18. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Ujazd;
 19. Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Wołczyn.
Nie zapomnij udostępnić: