Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 stycznia, 2023 Tytuł artykułu

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego rady Miejskiej Brzegu

Treść artykułu

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 26 stycznia 2023 r. o godzinie 17.00
w Sali stropowej Ratusza w Brzegu odbędzie się sesja Rady Miejskiej Brzegu
z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2023 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2023 rok.
b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
c) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej w Brzegu oraz inwestycji towarzyszącej.
4. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej Brzegu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Krzysztof Grabowiecki

Nie zapomnij udostępnić: