Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 10 stycznia, 2023 Tytuł artykułu

„Krzywdząc najbliższych nie grasz fair”

Treść artykułu

Punkt Pomocy Kryzysowej rozpoczyna kampanię społeczną skierowaną do osób, które stosują przemoc w rodzinie. Jej celem jest uświadomienie faktu, że przemoc możemy zatrzymać obejmując swoimi działaniami osoby, które ją stosują. PPK oferuje wsparcie specjalistyczne dla osób, których zachowania, jak i działania krzywdzą najbliższych.

W Punkcie skorzystasz ze wsparcia specjalistów w zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dołączysz do grupy korekcyjno-edukacyjnej, która skupia osoby z podobnymi problemami do Ciebie oraz uzyskasz wsparcie psychologiczne. Pamiętaj, możesz to zmienić! Możesz zmienić swoje postępowanie i zapewnić swoim najbliższym normalne warunki życia.

Na terenie Brzegu działają instytucje, w których można zgłosić przemoc w rodzinie lub zgłosić się po pomoc:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu
ul. B. Chrobrego 32a
tel. 077 416-99-93

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu
ul. Piastowska 29a

tel. 077 400-80-14

tel. 077 416-05-06

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
Gminie Brzeg
ul. Piastowska 29a
tel. 077 400-80-14
tel. 077 416-05-06

Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
ul. Robotnicza 10
tel. alarmowy 112
tel. dyżurny KPP +48 47 863 32 03
tel. Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP +48 47 86 334 32

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Brzegu – jeżeli w rodzinie przemoc jest wynikiem nadużywania alkoholu

ul. Robotnicza 12
tel. 077 416-99-81

Placówki oświatowe na terenie miasta (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe – jeżeli w rodzinie są dzieci uczęszczające do tych placówek)

Placówki ochrony zdrowia na terenie miasta (przychodnie POZ – lekarz rodziny, pielęgniarka środowiskowa, Brzeskie Centrum Medyczne) – to tam osoba, która doznała uszkodzeń ciała może otrzymać bezpłatne zaświadczenie lekarskie o poniesionych obrażeniach w wyniku
przemocy domowej.

Kampania finansowana ze środków Gminy Brzeg w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Nie zapomnij udostępnić: