Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 stycznia, 2023 Tytuł artykułu

Brzeg – tu warto inwestować!

Treść artykułu

Tereny inwestycyjne przy ul. Małujowickiej – położone w zachodniej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 94 są uporządkowane i bez różnic poziomów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada powstanie obiektów produkcyjnych oraz składów i magazynów. Działki są częścią Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, co wiąże się z szeregiem ulg i zachęt skierowanych do potencjalnych inwestorów. Dodatkową atrakcyjność tereny te zyskały dzięki uzbrojeniu w sieć wodno – kanalizacyjną.

Od czego się zaczęło?

W 2014 roku Gmina Brzeg zakupiła działkę przy ulicy Małujowickiej od Agencji Mienia Wojskowego, a rok później – 22 lipca 2015 roku Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu, za zgodą Rady Miejskiej, wystąpił z wnioskiem o włączenie popularnej „Zielonki” do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2015 roku uchwalono również Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla przedmiotowego terenu. W 2019 roku, po latach intensywnych starań gospodarza miasta, podpisany został akt notarialny sprzedaży terenów inwestycyjnych na rzecz WSSE „Invest-Park”.

Historyczny moment – umowa na budowę hali produkcyjnej

W marcu 2022 roku w Wałbrzychu podpisana została umowa pomiędzy WSSE a inwestorem zastępczym na budowę hali przemysłowej o powierzchni 5000 mw Brzegu przy ulicy Małujowickiej. Zostanie ona przeznaczona na wynajem, a zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było dzielić na moduły. W tym historycznym wydarzeniu uczestniczył Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Hala jest już zaprojektowana, a jesienią 2023 roku zostanie otwarta.

Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną

W maju 2022 roku nastąpiło podpisanie umowy na zadanie „Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu”. Inwestor – Gmina Brzeg zleciła wówczas zastępstwo inwestorskie Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma ART-INSTAL Małgorzata Rosińska z Brzegu.  Zadanie było realizowane z pomocą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace zakończono we wrześniu 2022 roku.

Kolejny etap uzbrajania

W październiku 2022 roku, podczas konferencji prasowej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, podpisana została umowa, pomiędzy zarządem spółki a wykonawcą – firmą Brukarstwo, Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „Jarząbek” Spółka Jawna w Brzegu, na budowę dróg wewnątrz terenów inwestycyjnych przy ulicy Małujowickiej oraz skomunikowanie tego terenu z siecią dróg krajowych. Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu nie krył z tego faktu radości, gdyż umowa zapewnia miastu 54 hektary dobrze skomunikowanych gruntów inwestycyjnych. Prace będą trwały równolegle do budowy hali przemysłowej.
Wszystkie te składowe złożyły się na znaczne polepszenie warunków na terenach inwestycyjnych. Osobiste zaangażowanie w sprawę Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka sprawiło, że nieużytkowane, opuszczone tereny nieustannie przekształcają się w bardzo atrakcyjne miejsce do prowadzenia inwestycji. Brzeg ma ogromny potencjał, a kluczem do osiągnięcia sukcesu jest odpowiednie wykorzystanie go i skuteczne zarządzanie miastem.
Nie zapomnij udostępnić: