Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 11 grudnia, 2022 Tytuł artykułu

41. Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

Treść artykułu

Uroczysta Msza Święta w 41. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego została odprawiona w niedzielę, 11 grudnia 2022 r. w kościele pw. św. Mikołaja. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe i przedstawiciele brzeskiego oddziału NSZZ Solidarność. Władze naszego miasta reprezentował Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, ponadto obecny był Starosta Powiatu Brzeskiego Jacek Monkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego Janusz Jakubów oraz radni miejscy. Po zakończonym nabożeństwie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod znajdującą się w kościele tablicą. Tragiczne wydarzenia w historii kraju przypomniał Burmistrz Jerzy Wrębiak, oddając hołd ofiarom Stanu Wojennego.

W nocy 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzony został stan wojenny, który brutalnie zakończył okres związany z tworzeniem struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” określany mianem „Karnawału Solidarności” i położył kres rozwijającym się przez półtora roku nadziejom Polaków na lepsze życie we własnym, wolnym i niepodległym kraju. Pod przewodnictwem generała Wojciecha Jaruzelskiego ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, a tysiące działaczy „Solidarności” wraz z przewodniczącym związku Lechem Wałęsą zostało osadzonych w ośrodkach odosobnienia. Zawieszono wtedy działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych. Zakazano też strajków, protestów, zgromadzeń i manifestacji. Wprowadzono godzinę policyjną, zmilitaryzowano wiele zakładów pracy, wyłączono telefony, wprowadzono cenzurę przesyłek pocztowych, wstrzymano wyjazdy za granicę oraz zawieszono niepartyjną pracę. W odpowiedzi na te działania w wielu miastach kraju rozpoczęły się strajki okupacyjne organizowane przez związkowców, którym udało się uniknąć aresztowań.

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W jego trakcie w całym kraju internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z „Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku.

Nie zapomnij udostępnić: