Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 grudnia, 2022 Tytuł artykułu

Absorpcja środków zewnętrznych przez Gminę Brzeg

Treść artykułu

Gmina Brzeg aktywnie pozyskuje wsparcie dla inwestycji realizowanych w naszym mieście. Łączna wartość otrzymanych środków zewnętrznych w latach 2015-2022 przekroczyła już 122 miliony złotych!

Poprawa stanu środowiska poprzez termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i azbestu oraz wymianę źródła ciepła w BPEC, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowa basenu przy ulicy Korfantego, budowy lub remonty obiektów sportowo – rekreacyjnych, w tym m.in. placu zabaw w Parku Centralnym, remonty budynków użyteczności publicznej, m.in. ratusza, Miejskiej Biblioteki Publicznej czy Żłobka Miejskiego czy też poprawa stanu dróg i infrastruktury drogowej to główne cele inwestycyjne, na jakie Gmina Brzeg otrzymała rządowe wsparcie w latach 2015-2022.

Na przestrzeni tych 8 lat mieszkańcy Brzegu mogli być świadkami przeprowadzania dużej liczby strategicznych inwestycji, kluczowych dla podnoszenia atrakcyjności miasta. Wiele z tych projektów zostało zrealizowanych dzięki wsparciu unijnemu. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gminy Brzeg, termomodernizacja budynku Zarządu Nieruchomości Miejskich i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej, termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 czy też odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego to tylko jedne z wielu inwestycji z dofinansowaniem unijnym.

Miasto Brzeg stało się lepiej rozpoznawalne w całym kraju, dzięki przeprowadzeniu następujących projektów: rewaloryzacja zbiornika wodnego „Kwadratówka”, przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego, przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem sceny kameralnej BCK, zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu czy w końcu rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu oraz Adaptacja Sali Rajców, tzw. skarbca oraz gotyckiej Sali w wieży ratusza na cele muzealne.

Warty podkreślenia jest fakt, iż nie zapomina się również o najmłodszych mieszkańcach, brzeskich seniorach i osobach z niepełnosprawnościami. Aktywny Kreatywny Maluch, Brzeg przyjazny dla seniorów i osób niepełnosprawnych, Bliżej dziecka i rodziny, jak również Opolskie dla rodziców i dzieci – wszystko to z myślą o różnych grupach brzeżan.

Realizacja misji rozwoju inwestycyjnego naszego miasta idzie zgodnie z planem!
Nie zapomnij udostępnić: