Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 grudnia, 2022 Tytuł artykułu

Punkt Pomocy Kryzysowej

Treść artykułu

Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu od wielu lat świadczy bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną dla mieszkańców. Działania Placówki są finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzeg.

Punkt Pomocy Kryzysowej, będący w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu to miejsce, w którym mieszkańcy Brzegu, Gminy Olszanka oraz Gminy Skarbimierz mają możliwość skorzystania z różnych form wsparcia specjalistycznego. Kadrę tworzy 13 specjalistów pracujących w różnych dziedzinach pomocowych. Placówka dysponuje specjalistyczną pomocą psychologiczną oraz prawną, z zakresu uzależnień. Ponadto w PPK działają grupy wsparcia: dla osób doświadczających przemocy oraz dla osób stosujących przemoc.

W placówce realizowane są także projekty, takie jak superwizja pracownicza, warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz kampanię profilaktyczne. Kampanie widnieją w przestrzeni publicznej, a ich celem jest uwrażliwienie i uświadomienie mieszkańców na różne problemy występujące w społeczeństwie.

W Punkcie Pomocy Kryzysowej usytuowany jest także Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który realizuje i koordynuje działania związane z procedurą Niebieskiej Karty. Członkami zespołu są przedstawiciele różnych instytucji, takich jak: Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Oświata, Ochrony Zdrowia, Organizacja pozarządowa, Sąd Rejonowy.

Punkt Pomocy Kryzysowej zapewnia:

  • pomoc psychologiczną – psychologowie świadczą pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, bądź chcą skorzystać z poradnictwa,
  • pomoc z zakresu problemu uzależnień – specjaliści psychoterapii uzależnień zajmują się osobami, które borykają się z problemem uzależnień, współpracują także z osobami, które doświadczają problemu współuzależnienia,
  • pomoc prawną – Punkt Pomocy Kryzysowej w Brzegu zapewnia również swoim klientom możliwość skorzystania ze specjalistycznej pomocy prawnej, udzielane jest zarówno poradnictwo prawne, jak i zapewniona jest możliwość wsparcia przy pisaniu pism procesowych,
  • pomoc z zakresu przeciwdziałania przemocy – specjaliści przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielają kompleksowego wsparcia w zakresie konsultacji indywidualnych, jak i interwencji kryzysowych.

Grupa dla osób doświadczających przemocy

Grupa przeznaczona jest dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Ma charakter otwarty. Osoby uczestniczące w spotkaniach otrzymują niezbędną pomoc terapeutyczną oraz informacje o sposobach radzenia sobie z przemocą.

Grupa dla osób stosujących przemoc
Grupa przeznaczona jest dla osób stosujących przemoc. Ma charakter otwarty. Podczas spotkań uczestnicy nabywają wiedzę na temat radzenia sobie z agresją, emocjami oraz poznają metody kontrolowania swoich przemocowych zachowań.

Kierownikiem Punktu Pomocy Kryzysowej jest Pani Karolina Czajkowska, która pełni równocześnie funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzeg. Zastępcą Kierownika Punktu Pomocy Kryzysowej jest Pan Michał Kwiatkowski, który pełni równocześnie funkcję Zastępcy Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Brzeg.

Osoby chętne do skorzystania z oferty Punktu Pomocy Kryzysowej zapraszamy do kontaktu.
Numery telefonów: 077 416-05-06 ( kierownik PPK) i 077 400-80-14
Adres: ul. Piastowska 29a (podwórko Brzeskiego Centrum Seniora)
E-mail: ppk@mops-brzeg.pl
Strona Internetowa: http://ppk.mops-brzeg.pl/
Zachęcamy również do zapoznania się z opisem kadry dostępnym w linku:
http://ppk.mops-brzeg.pl/index.php/kadra

Nie zapomnij udostępnić: