Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 18 listopada, 2022 Tytuł artykułu

Kobiecość a uzależnienie – warsztaty dla kobiet współuzależnionych, uzależnionych i z syndromem DDA

Treść artykułu

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach terapeutycznych, które organizowane są przy współpracy z Brzeskim Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, na rzecz mieszkańców z terenu Gminy Brzeg.

Zajęcia odbędą się w dniach 3-4 grudnia 2022 r. w Brzeskim Centrum Seniora przy ul. Piastowskiej 29. Zgłoszenia chętnych do udziału w warsztatach są możliwe pod numerem telefonu 667 760 211.

Zadanie publiczne jest dofinansowane z budżetu Gminy Brzeg w ramach Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych.

Nie zapomnij udostępnić: