Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 września, 2022 Tytuł artykułu

Aktywizacja seniorów na terenie Gminy Brzeg

Treść artykułu

W ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne pn.: „Propagowanie zdrowego stylu życia seniorów z terenu Gminy Brzeg poprzez edukację i krzewienie aktywności fizycznej”, Gmina Brzeg finansuje następujące zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

  • „Aktywny Senior”przy współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym oddział Ziemi Brzeskiej,
  • Zajęcia odbywają się w Brzeskim Centrum Seniora przy ul. Piastowskiej 29 w Brzegu, tel. 77 404 58 21, w okresie od lipca do listopada 2022 r., w godzinach 10:00 i 11:00,
  • w ramach projektu proponowane są działania ukierunkowane na poprawę aktywności fizycznej seniorów tj.:

– ćwiczenia usprawniające różne części ciała (ćwiczenia postawy, kręgosłupa, klatki piersiowej, ćwiczenia relaksacyjne),

– ćwiczenia technik oddechowych,

– ćwiczenia usprawniające pracę mózgu (Fitness mózgu),

– elementy jogi, (fitness twarzy, ćwiczenia dłoni, Qigong palców).

  • „Więcej wiedzieć. Dłużej żyć” przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków koło nr 2 w Brzegu
  • Zajęcia odbywają się w Brzeskim Centrum Seniora przy ul. Piastowskiej 29 w Brzegu, tel. 77 404 58 21, w okresie od lipca do grudnia 2022 r., a także w terenie,
  • w ramach projektu proponowane są działania ukierunkowane na promocję zdrowego stylu życia seniorów, poprzez edukację i poprawę ich aktywności fizycznej tj.:

– gimnastyka usprawniająca,

– gimnastyka, trening wydolności krążeniowo-oddechowej,

– trekking, marsz w terenie – Wałbrzych, Książ,

– warsztaty kulinarne połączone z pogadanką pn.: „Lecznicze działanie niektórych pokarmów”,

– wykłady edukacyjny o tematyce: „Aktywności fizyczna w wieku senioralnym”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU❗😊

 

Nie zapomnij udostępnić: