Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 czerwca, 2022 Tytuł artykułu

„Kiedy coś się kończy, coś się także zaczyna…” – uroczystość ukończenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8

Treść artykułu

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Brzegu pożegnaliśmy klasę ósmą „c” – klasę, która przeszła przez dwuletni program ministerialny „Szkoła dla Innowatora”. Uroczystość zasługuje na szczególną uwagę, bowiem autorkami scenariusza były uczennice tejże klasy: Hanna Muca, Julia Wójcik, Karolina Micuła oraz Ksenia Iżewska. Imprezę uświetnili nie tylko uczniowie i ich rodzice, ale także zaproszeni goście, wśród których obecny był wiceburmistrz Brzegu Tomasz Filipkowski.

Mottem spotkania był cytat: „Nasze życie ma cztery wielkie cele: żyć, kochać, uczyć się i pozostawić po sobie coś cennego”. Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu. Następnie młodzież odtańczyła poloneza, którego choreografię ułożyła p. Izabela Jasiak. Uczniowie zaprezentowali klasę i ogromny szacunek dla tego ponadczasowego, narodowego tańca. Podczas części artystycznej klasa 8 c przedstawiła parodię wybranych nauczycieli – odbyło się to z szacunkiem dla grona profesorów, którzy zdystansowani do siebie – wybuchali raz po raz gromkim śmiechem. Przedstawione portrety belfrów pokazały nie tylko polot literacki, aktorski i reżyserski absolwentów, ale także ich kompetencje miękkie: liderstwo, odwagę, zarządzanie sobą.

Uczniowie pożegnali się z wychowawcą klasy – p. Kordianem Zamojskim, z którym przeszli niejedne góry, przejechali niejedne drogi i przedzierzgnęli się przez lekcyjne, odległe historyczne odmęty, aby w tym wyjątkowym dniu zarzucić kotwicę i przybić do brzegu – ukończenia szkoły podstawowej. Rodzice z dużą wdzięcznością podziękowali dyrekcji szkoły, nauczycielom oraz wychowawcy. Piękne słowa podziękowania i docenienia stworzyły wzruszającą atmosferę. Uczniowie przygotowali także niespodziankę dla swoich Rodziców – prezentację zdjęć z okresu dziecięcego, a także prezentację zdjęć ukazujących bogate życie klasowe, które wiedli w Ósemce od pierwszej klasy: liczne wyjazdy, wycieczki, rajdy rowerowe, ogniska, uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach, a także zdjęcia ze zwykłych-niezwykłych lekcji. To właśnie podczas nich nauczyciele-innowatorzy wdrażali nowopoznane techniki i metody pracy.

Po części artystycznej przemówiła dyrektor szkoły – pani Lucyna Bończak, która odniosła się do motta „Nasze życie ma cztery wielkie cele: Żyć, kochać, uczyć się i pozostawić po sobie coś cennego”, życząc absolwentom znalezienia własnej drogi do szczęścia, osiągniecia tego, co sami sobie postawią za cel i by nigdy nie zabrakło przy nich bliskich osób, z którymi swoją radość i swoje szczęście będą mogli się dzielić.

Następnie głos zabrał zastępca burmistrza Brzegu – pan Tomasz Filipkowski, przytaczając motto zamieszczone na budynku Jego szkoły: Nie uczymy się dla szkoły lecz dla życia. Życzył absolwentom brzeskiej Ósemki spełnienia marzeń i dalszy rozwój. Wraz z panią dyrektor szkoły wręczył uczniom dyplomy, nagrody i wyróżnienia oraz certyfikaty uczestnictwa w programie „Szkoła dla Innowatora”. Mimo doświadczenia kwarantanny i nauki zdalnej, która okazała się trudniejsza niż myśleliśmy, nasi absolwenci zostali wyposażeni w umiejętności, które pomogą im jeszcze bardziej rozwijać się w szkołach średnich. Wierzymy, że ich odkryte pasje i talenty będą pogłębiane, a te jeszcze nieodkryte – odkryte. Życzymy im wiary w swoje możliwości, otwartości i odwagi, aby z zapałem realizować swoje plany i marzenia.

Tekst: Monika Słupska

Nie zapomnij udostępnić: