Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 maja, 2022 Tytuł artykułu

Ostateczny wykaz projektów, które będą poddane pod głosowanie

Treść artykułu

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej https://budzetobywatelski.brzeg.pl został zamieszczony ostateczny wykaz projektów, które będą poddane pod głosowanie na zasadach określonych w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Brzegu.
Każdy z tych projektów został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym oraz merytorycznym oraz jest zgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Brzegu.
Zgodnie z Harmonogramem głosowanie przez mieszkańców Brzegu na projekty, które spełniły wymagania określone w Regulaminie i zostały rozpatrzone pozytywnie, odbędzie się
od 27 maja do 17 czerwca 2022 r.

BURMISTRZ
(-) Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: