Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 30 grudnia, 2021 Tytuł artykułu

Informacja dotycząca braku dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych schodów łączących ulicę Armii Krajowej z fosą w Parku Centralnym

Treść artykułu

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi braku pochylni przy nowo wybudowanych schodach w Parku Centralnym uprzejmie informujemy, że na etapie projektowania szczegółowo rozważano możliwości budowy pochylni. Z uwagi jednak na konieczność stosowania przepisów prawa, przy uwzględnieniu stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, okazało się to niemożliwe. Zgodnie z prawem na ciągach pieszych dopuszczalny spadek podłużny może wynosić max. 6%, natomiast większe różnice wysokości należy pokonywać schodami. Pochylnie dla osób niepełnosprawnych nie powinny mieć pochylenia większego niż 8%, a w wyjątkowych przypadkach 10%.  Brak pochylni na zejściu z ulicy Armii Krajowej do fosy w Parku Centralnym nie wynika ze złej woli Gminy Brzeg, braku empatii do osób niepełnosprawnych czy nieuwzględnieniu potrzeb matek z wózkami. Wynika wyłącznie ze spadków historycznie ukształtowanego terenu, który w tym przypadku przekracza 40%.

Planty Miejskie, w tym Park Centralny, są wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego. Stanowią założenie krajobrazowe o elementach rozwiązań geometrycznych i zachowanych w dużej mierze układach przestrzennych, podkreślające swoim kształtem przebieg historycznych systemów fortyfikacji miasta, gdzie ochronie podlega przede wszystkim ukształtowanie terenu (w tym skarpy i ich nachylenie), będące głównym świadectwem funkcji tego terenu w przeszłości. Nie było zatem możliwości, aby starać się zmienić stopień nachylenia skarpy w stosunku do historycznie ukształtowanego terenu. Na taką ingerencję nie uzyskalibyśmy zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Projektując takie elementy architektury ogrodowej jak m.in. schody czy alejki należy mieć na uwadze bezwzględnie zgodność z przepisami prawa i bezpieczeństwo użytkowników, przy respektowaniu wymogów konserwatorskich w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską. Wszystkie parki w Brzegu są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale ze względu na historyczne i będące pod ochroną konserwatorską ukształtowanie terenu, nie zawsze jest możliwym zapewnienie pełnej dostępności do każdego miejsca w parku, z czym niejednokrotnie mamy do czynienia w naturalnym krajobrazie przyrodniczym.

Nie zapomnij udostępnić: