Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 grudnia, 2021 Tytuł artykułu

Trudna sytuacja na drogach i chodnikach w mieście

Treść artykułu

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, ulice i chodniki w wielu miejscach są skute lodem, co znacznie utrudnia przemieszczanie się. Przypominamy, że nie wszystkie chodniki przy drogach gminnych utrzymywane są przez Gminę Brzeg. Zgodnie z zapisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele są zobowiązani sprzątać chodniki wzdłuż ich działek. Dotyczy to wszystkich posesji, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Jeśli na nieruchomości znajduje się budynek z mieszkaniami będącymi odrębną własnością, obowiązek ten przejmują osoby, którym wspólnota mieszkaniowa powierzyła zarząd, albo właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Właścicielami są nie tylko osoby, firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także osoby, które w jakikolwiek sposób weszły w ich posiadanie.
W związku z powyższym to właściciel posesji lub jego zarządca odpowiada za zimowe i letnie utrzymanie chodnika przyległego do nieruchomości. Co za tym idzie, w zimie muszą oni odśnieżać i skuwać lód, aby piesi mogli spokojnie przejść.

ZHK sp. z o.o. w Brzegu, w raporcie z dnia 29.12.2021 r., podaje następujące informacje:

Raport ZHK sp. z o.o. w Brzegu

z dnia 29.12.2021 r.

Przygotowując się do zwalczania śliskości po prognozowanym ustąpieniu mrozu, bazowaliśmy na informacjach pochodzących z różnych źródeł, iż w nocy z 28 na 29 grudnia mogą nastąpić mżawki powodujące gołoledź. W związku z powyższym przygotowaliśmy odpowiedni sprzęt i pracowników do posypywania ulic już od godzin wieczornych. Swoją pracę na terenie Brzegu rozpoczęliśmy od godziny 21:30, a zakończyliśmy pomiędzy 7 a 8 rano w dniu 29 bm. Na ulicach miasta pracował następujący sprzęt:

– dwa samochody ciężarowe MAN/IVECO z posypywarkami,

– dwa ciągniki z posypywarkami,

– trzy jednostki specjalistyczne (typu City Ranger oraz miniciągnik Kubota) do posypywania chodników.

Ponadto do ręcznego posypywania schodów, przejść i trudnodostępnych fragmentów chodników wysłaliśmy samochód dostawczy z pięcioosobową brygadą pracowników.

Z poważaniem

Zdzisław Bagiński

Prezes ZHK sp. z o.o.

 

Prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności!

 

 

Nie zapomnij udostępnić: