Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 27 grudnia, 2021 Tytuł artykułu

Widać efekt prac remontowych przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Mikołaja

Treść artykułu

Prowadzony od kilku miesięcy remont południowo-zachodniej wieży kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego powoli zmierza ku końcowi, co widać po stopniowym zdejmowaniu z niej rusztowań. Podczas prac wymieniona została blacha na hełmie wieży. Skorodowaną zastąpiono specjalnie w tym celu sprowadzoną z Włoch patynowaną blachą miedzianą. Wyremontowano elewację środkowej części wieży wraz z rekonstrukcją sporej ilości detalu architektonicznego (kapitele pilastrów, konsolki). Efekt końcowy prac znacząco zmienił estetykę tej części budynku w porównaniu do jej wcześniejszego wyglądu.

Całkowity koszt tego etapu remontu wyniósł 413 453 , 09 zł. Prace zostały dofinansowane z budżetu Gminy Brzeg dotacją wynoszącą 118 909, 88 zł. Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej wyniosły 286 063 , 86 zł. Parafia przeznaczyła na ten cel własne środki w wysokości 8 479,35 zł. W przyszłości, jeśli uda się uzyskać odpowiednie dofinansowanie, planowana jest kontynuacja prac przy świątyni.

Trwające prace remontowe przy kościele św. Mikołaja zakończyły się w pierwszej połowie grudnia. Spod stojących jeszcze rusztowań zauważyć można już odnowioną zewnętrzną elewację kaplicy przylegającej do zakrystii oraz samą zakrystię.

Całkowity koszt tego etapu remontu wyniósł ok. 660 tys. zł. Inwestycja została dofinansowana z funduszy Gminy Brzeg kwotą 119 484, 99 zł. Środki pozyskane z funduszy unijnych pochodzących z budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego wyniosły 299 999, 99 zł. Z ministerialnego programu Ochrona Zabytków dofinasowanie wyniosło 230 tys. zł. Wkład własny parafii wyniósł ok. 10 tys. zł. Kontynuacja prac jest zaplanowana w przyszłości po uzyskaniu odpowiednich funduszy.

Nie zapomnij udostępnić: