Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 17 grudnia, 2021 Tytuł artykułu

Spotkanie opłatkowe w Placówce Wsparcia Dziennego „Brzeska Przystań”

Treść artykułu

W piątek, 17 grudnia 2021 r., w Placówce Wsparcia Dziennego „Brzeska Przystań” miało miejsce spotkanie opłatkowe, w którym wziął udział Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, zastępca burmistrza, Bartłomiej Kostrzewa oraz pracownicy Biura Spraw Społecznych i Zdrowia. Podopieczni placówki przygotowali krótkie jasełka, a także wspólnie zaśpiewali kolędę. Nie brakowało tradycyjnych potraw wigilijnych, upominków oraz rodzinnej i miłej atmosfery.

Placówka Wsparcia Dziennego zapewnia 15 miejsc dla dzieci, a pobyt w niej jest nieodpłatny i dobrowolny. Placówka, przez cały okres realizacji zadania, będzie czynna w dni robocze, 6 godzin dziennie, od 12:00-18:00. Celem działania PWD jest:
a) wspieranie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z gminy Brzeg,
b) prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej,
c) pomoc dzieciom w nauce,
d) organizacja czasu wolnego dla dzieci, po zajęciach szkolnych,
e) organizacja zajęć sprzyjających rozwojowi zainteresowań, zabaw oraz zajęć sportowych i kulturalnych,
f) wsparcie pedagogiczne,
g) propagowanie zdrowego stylu życia, edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień,
h) organizacja wyjazdów, wycieczek i innych,
i) praca z rodziną dziecka,
j) współpraca z placówkami oświatowymi i innymi instytucjami działającymi w sferze pomocowej.

Placówka finansowana jest ze środków Gminy Brzeg, w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Burmistrza Brzegu na realizację zadania pn: „Prowadzenie w latach 2021-2022 Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Brzeg”. Zadanie powierzone zostało Fundacji Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu.

Nie zapomnij udostępnić: