Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 stycznia, 2011 Tytuł artykułu

Konkurs plastyczny

Treść artykułu

W celu popularyzacji tematyki obrony cywilnej oraz zagadnień ochrony przeciwpożarowej zapraszam, wspólnie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej do współorganizowania XIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:

"Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą"

Przebieg eliminacji gminnych koordynuje Biuro Bezpieczeństwa przy współpracy z Biurem Oświaty, Kultury i Sportu. Zasady organizacji konkursu oraz uczestnictwa w poszczególnych kategoriach wiekowych określa regulamin konkursu dostępny na stronach internetowych www.straz.gov.pl www.kgsp.gov.pl www.kuratorium.opole.pl . Prace finałowe wyłonione w eliminacjach szkolnych proszę przesłać w ilości po 5 prac z każdej z czterech grup w nieprzekraczalnym terminie do 28 luty 2011 r. na adres:

Urząd Miasta Brzeg
Biuro Bezpieczeństwa
ul. Robotnicza 12
49-300 BRZEG

z dopiskiem" Konkurs plastyczny".

Kielian Wiesław
 

Nie zapomnij udostępnić: