Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 lipca, 2017 Tytuł artykułu

Czy osady z oczyszczalni ścieków w Brzegu da się zutylizować całkowicie? – badania dadzą odpowiedź

Treść artykułu

Jednym z problemów procesu oczyszczania ścieków jest kwestia powstających osadów ściekowych. Aby oczyścić zanieczyszczoną wodę trzeba z niej usunąć części stałe. Do tego w procesie oczyszczania biologicznego namnażają się mikroorganizmy, które należy potem oddzielić, a które także posiadają swoją masę. Oczyszczona woda wypływająca do rzeki to sukces okupiony tonami osadów pozostających na oczyszczalni. Z nimi też trzeba coś zrobić.

Brzeska oczyszczalnia ten problem ma rozwiązany bardzo sensownie. Osady kierowane są na komory fermentacyjne, w których są przetwarzane przez mikroorganizmy z pozyskaniem biogazu – paliwa używanego na potrzeby energetyczne i cieplne obiektu. Proces zmniejsza masę wydzielonej ze ścieków materii i ją „stabilizuje” dzięki czemu może być wykorzystana jako nawóz rolniczy. Jest więc dobrze ale czy może być jeszcze lepiej? Na to pytanie postara się odpowiedzieć firma WT&T Polska Sp. z o.o., która to podpisała 6.07.2017 r. umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. na udostępnienie oczyszczalni do badań nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii dla całkowitej utylizacji odpadów z procesów oczyszczania ścieków. Obiekt stanie się poletkiem doświadczalnym a finalnie firma WT&T stworzy instalację świadczącą usługi dla PWiK. Projekt Badawczy jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020. Warto tu dodać, że realizacja umowy nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia przez PWiK na rzecz WT&T.

Spotkanie stron umowy zostało zaaranżowane przez Burmistrza Brzegu – Jerzego Wrębiaka, który jako przedstawiciel Gminy Brzeg posiadającej 100% udział w PWiK, dostrzegł szansę dla rozwoju brzeskiej oczyszczalni i minimalizacji jej wpływu na środowisko.

materiał nadesłany przez PWiK Brzeg

Nie zapomnij udostępnić: