Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 stycznia, 2015 Tytuł artykułu

Zamierzasz usunąć wyroby zawierające azbest ze swojej nieruchomości? Skorzystaj z dotacji.

Treść artykułu

    Jeśli posiadasz wyroby zawierające azbest na swojej nieruchomości na terenie Brzegu i zamierzasz je usunąć w roku bieżącym zgłoś ten fakt do Urzędu Miasta w Brzegu.
    Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Opolu na działania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
    Ze względu na fakt, że termin składania wniosków przez Gminę upływa z dniem 31 marca 2014r. prosimy o pilny kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem powyższego dofinansowania z pracownikami Biura Urbanistyki  i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Brzegu przy ul. Robotniczej 12,  pok. 12, budynek „B” parter, lub telefonicznie pod nr tel.77 4160519.

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: