Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 maja, 2013 Tytuł artykułu

Rewolucja śmieciowa od 1 lipca 2013r. – Ile i jak będziemy płacić za odbieranie odpadów?

Treść artykułu
    Gdy zadeklarujemy selektywną zbiórkę odpadów i będziemy segregować odpady zapłacimy niższą stawkę opłaty „śmieciowej”. Zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XXXVII/223/13 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 15 lutego 2013r. obowiązujące od 1 lipca 2013 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

PRZY SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW:
– mikro gospodarstwo (jednoosobowe) – 10zł/miesiąc
– małe gospodarstwo (dwuosobowe) – 20 zł/miesiąc
– średnie gospodarstwo (trzyosobowe) – 30 zł/miesiąc
– duże gospodarstwo (czteroosobowe i więcej) – 31 zł/miesiąc.

PRZY BRAKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
45 zł/miesiąc od gospodarstwa domowego, niezależnie od wielkości gospodarstwa domowego

    Przy czym za gospodarstwo domowe uważa się „jedną osobę fizyczną lub zespół osób fizycznych spokrewnionych lub niespokrewnionych ze sobą, zamieszkujących lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny, pod jednym adresem”.

  To sam właściciel nieruchomości musi określić, uwzględniając poziom swojej świadomości ekologicznej oraz zasobność swojego portfela czy zadeklaruje selektywną zbiórkę odpadów czy jednak nie.

    Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty nie będzie wydawana decyzja o wymiarze opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Musimy więc pamiętać o konieczności jej uiszczania.

    Zgodnie z przyjętą Uchwałą opłaty będą wnoszone z góry, do 10 dnia miesiąca, za jaki dokonujemy wpłaty, np. do 10 lipca za lipiec.

  Wpłaty dokonywane będą w kasie Urzędu Miasta (Brzeg ul. Robotnicza 12) lub przelewem na konto (numer konta zostanie wskazany w późniejszym terminie).

Nie zapomnij udostępnić: