Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 maja, 2013 Tytuł artykułu

Rewolucja śmieciowa od 1 lipca 2013r. – Kto powinien złożyć deklarację?

Treść artykułu

    W dotychczasowym stanie prawnym do obowiązków właściciela domku jednorodzinnego, spółdzielni mieszkaniowej, zarządu wspólnoty lub zarządcy należało podpisanie umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości. Od 1 lipca 2013r. sytuacja ulegnie zmianie.

KTO POWINIEN ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osobiście powinna być złożona przez właścicieli domków jednorodzinnych. Natomiast w przypadku bloków deklaracja powinna być złożona przez spółdzielnię mieszkaniową, zarząd wspólnoty lub zarządcę nieruchomości komunalnych.

    Obecnie obowiązki właściciela nieruchomości określone w ustawie w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej spoczywają na zarządzie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnie, zarządy wspólnot i zarządcy nie kwestionowali swojego statusu właściciela nieruchomości w świetle ustawy. A definicja właściciela nieruchomości nie uległa zmianie i od 1 lipca 2013 i będzie taka sama jak dotychczas. Art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy wskazuje, iż przez właściciela rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. Dodatkowo w art. 2 ust. 3 ustawodawca wskazuje, iż w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

    Pierwszą deklarację należy złożyć do 31 maja 2013r. w Urzędzie Miasta Brzegu przy ul. Robotniczej 12 na Biurze Podawczym.

    Konsekwencją złożenia deklaracji będzie wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami a także wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne i zorganizowanie miejsca pod pojemniki.

KTO NIE MUSI SKŁADAĆ DEKLARACJI

    Deklaracji nie składają właściciele nieruchomości niezamieszkałych (takich jak placówki oświatowe, sklepy, firmy, instytucje, zakłady pracy), gdyż te nieruchomości nie są objęte nowym systemem gospodarowania odpadami. Właściciele tych nieruchomości muszą posiadać umowę z firmą odbierającą odpady, pojemnik na odpady oraz wyznaczone miejsce pod pojemnik.

Nie zapomnij udostępnić: