Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 listopada, 2009 Tytuł artykułu

Usuń azbest i skorzystaj z dotacji

Treść artykułu

Uprzejmie informuję, że osoby, które na terenie swojej nieruchomości posiadają materiały zawierające azbest i zamierzają dokonać w najbliższym czasie ich demontażu, mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na realizację przedmiotowego zadania w roku 2010.
Rada Miejska Brzegu przyjęła w dniu 1 czerwca 2009r. uchwałę nr XLVI/443/09 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na prace związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta Brzegu. Niniejsza uchwała weszła w życie w dniu 14 października 2009r.
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać Burmistrzowi Miasta w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Miejską uchwały budżetowej.
Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta Brzegu w Biurze Urbanistyki i Ochrony Środowiska, parter, pok. 12B,
nr tel. 077 416 05 19.
W związku z powyższym proszę zainteresowanych o zgłaszanie się do tut. Urzędu, celem uzyskania szczegółowych informacji.
Tekst uchwały dostępny na stronie internetowej miasta bip.brzeg.pl w części BIP ochrona środowiska.

Burmistrz Brzegu
Wojciech Huczyński

Nie zapomnij udostępnić: