Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino w Brzegu

Projekt:

Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino w Brzegu

Opis:

Celem zadania jest powstanie bezpiecznych przejść dla pieszych.

W ramach zadania przewidziano przebudowę 3 przejść, likwidację barier architektonicznych – obniżenie krawężników, montaż płyt integracyjnych, wykonanie dedykowanego doświetlenia przejść  oraz wykonanie nowego oznakowanie pionowego i poziomego. Ponadto przy 2 przejściach zamontowane zostaną bariery naprowadzające pieszych na przejście. Poprawie bezpieczeństwa pieszych służyć będzie także wymiana nawierzchni chodników stanowiących dojście do tych przejść. W tym samym celu wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni z mieszkanką zapewniającą zwiększoną szorstkość. Nowe nawierzchnie zapewnią właściwe spadki poprzeczne i wzdłużne, co zapobiegnie powstawaniu zastoisk wodnych. Zaplanowane jest także wykonanie nowego oświetlenia ulicznego wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej. Zamontowane będą także 2 wyspowe progi zwalniające.

Harmonogram:

Wybór wykonawcy: grudzień 2023

Podpisanie umowy: grudzień 2023

Realizacja robót: grudzień 2023 – wrzesień 2024

Rozliczenie: październik 2024