Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg, w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy

Numer umowy: RPOP.03.02.01-16-0023/17-00 z dnia 25.10.2017

Projekt realizowany na terenie Gminy Brzeg.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodzą z poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Planowana inwestycja obejmuje kompleksową termomodernizację w budynkach Dziennego Domu Pomocy oraz Zarządu Nieruchomości Miejskich. Zakres robót objętych projektem w budynku Dziennego Domu Pomocy obejmie:

 • ocieplenie dachów z wymiana pokrycia dachowego
 • renowację i wymianę okien
 • renowację i wymianę drzwi zewnętrznych
 • remont instalacji centralnego ogrzewania
 • montaż podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej
 • montaż instalacji wentylacji
 • wymianę źródeł oświetlenia na drogach komunikacyjnych (bez dostępu światła dziennego) na źródła energooszczędne w technologii LED.

W budynku siedziby Zarządu Nieruchomości Miejskich wykonane zostaną:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • ocieplenie stropodachu
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku i ziemi
 • montaż elektrycznych podgrzewaczy wody,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne na drogach komunikacyjnych pozbawionych oświetlenia dziennego
 • wykonanie instalacji wentylacji w budynku.

W wyniku realizacji inwestycji w budynkach Dziennego Domu Pomocy oraz Zarządu Nieruchomości Miejskich zostanie przeprowadzona termomodernizacja

Celem głównym projektu jest zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym. Osiągnięte to będzie poprzez efektywne wykorzystanie energii cieplnej, obniżenie kosztów ogrzewania obiektów oraz poprawę warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej.

Projekt realizowany jest przez Gminę Brzeg. Wartość całkowita projektu założona we wniosku o dofinansowanie to niecałe 2,2 mln zł, a przyznane dofinansowanie to niemal 1,2 mln zł.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to sierpień 2018.