Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg

Celem projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg” była poprawa efektywności  energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Brzegu.

Zrealizowany projekt polegał na wykonaniu robót termomodernizacyjnych w 2 obiektach będących własnością Gminy:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w zakresie wymiany stolarki okiennej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i renowacji drzwi.
  2. Urząd Miasta w Brzegu w zakresie ocieplenia stropu nad I piętrem budynku „A” oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania;

W zakres projektu weszło także opracowanie dokumentacji technicznej i prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1.469.181,53 zł, z czego koszty kwalifikowane to 1.023.266,39 zł. Projekt był realizowany w ramach Systemu Zielonych Inwestycji i uzyskał dofinansowanie w kwocie 306.979,00 zł w formie dotacji. Łączna wartość wsparcia wyniosła 30% wartości kosztów kwalifikowanych.

W ramach projektu ocieplono ponad 768 m2 stropu, wymieniono 315 grzejników z zaworami i ponad 3 km rur centralnego ogrzewania. Wstawiono także 137 okien o powierzchni i naprawiono 6 drzwi.

Realizacja projektu zakończyła się w styczniu 2017 roku.

Założony w projekcie efekt ekologiczny przewiduje zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 204,5 tony na rok.