Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeg

W ramach projektu przewidziano i wykonano wymianę ulicznych opraw oświetleniowych, których właścicielem jest Gmina Brzeg. Inwestycja objęła także kompleksową wymianę oświetlenia na ul. Lwowskiej i części ul. Słonecznej polegającej na demontażu istniejącego oświetlenia na ul. Lwowskiej i części ul. Słonecznej, montażu nowych słupów oświetleniowych z energooszczędnymi źródłami światła (LED) oraz odtworzeniu nawierzchni chodników.

W wyniku projektu zamontowano  łącznie 1021 opraw, w tym 13 jako dogęszczenie. Wszystkie są wyposażone w energooszczędne źródła światła LED.

Wartość projektu wyniosła 2.055.202,80 zł, w tym 2.042.987,88 zł to koszty kwalifikowane. Zadanie jest dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach w kwocie 2.042.987,88 zł. Dofinansowanie przyznane jest w ramach programu priorytetowego nr 3.2 „Ochrona atmosfery SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

Rzeczowa realizacja zadania zakończyła się w kwietniu 2021 r.