Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Robotniczej i Słowiańskiej

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Robotniczej i Słowiańskiej w Brzegu, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców Brzegu.

Zadanie polega na doświetleniu 2 przejść dla pieszych. Zamontowane słupy oświetleniowe uzupełnią istniejące oświetlenie uliczne, a tym samym poprawią widoczność i bezpieczeństwo pieszych przed i na przejściach. Jedno z przejść będzie miało skorygowany przebieg na prostopadły do osi jezdni. Ponadto zastosowana zostanie nawierzchnia jezdni o większej szorstkości i zamontowane będą wyspowe progi zwalniające. Usunięte będą także bariery architektoniczne w postaci wysokich krawężników i zamontowane zostaną płyty integracyjne przed wejściem na przejście. Dodatkowym ułatwieniem w korzystaniu z chodników i przejść osobom z niepełnosprawnościami, starszym czy osobom z wózkami wymieniona będzie nawierzchnia chodników i dojść do przejścia.

Wymiana nawierzchni jezdni i nadanie jej normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych poprawi odprowadzenie wód opadowych. To z kolei zapobiegnie powstawaniu zastoisk wodnych i dodatkowo poprawi bezpieczeństwo i komfort korzystającym z przejścia.

Odnowione i uzupełnione zostanie oznakowanie pionowe i poziome.

Zakończenie realizacji zadania przewidziano na grudzień 2021 r.

Harmonogram:

Wybór wykonawcy: sierpień-wrzesień 2021

Podpisanie umowy: wrzesień 2021

Realizacja robót: wrzesień-grudzień 2021

Rozliczenie: grudzień 2021