Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Słonecznej w Brzegu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Słonecznej w Brzegu, a tym samym popraw jakości życia mieszkańców Brzegu.

Zadanie swoim zakresem obejmie budowę przejścia dla pieszych przez ul. Słoneczną wraz z jego doświetleniem. Wybudowany zostanie także odcinek chodnika, który połączy istniejący chodnik zlokalizowany na ul. Lwowskiej z nowym przejściem dla pieszych prowadzącym w kierunku istniejących ciągów komunikacji pieszej ulic Słonecznej i Lwowskiej.

Nowobudowany chodnik w obrębie przejścia będzie miał obniżony krawężnik i zamontowane płyty integracyjne. Istniejący chodnik po drugiej stronie jezdni będzie przebudowany – przełożona zostanie nawierzchnia, obniżony krawężnik i zamontowane płyty integracyjne.

Budowa chodnika wymusi zawężenie szerokości jezdni na przepuście, na którym obecnie brak jest zachowanej ciągłości komunikacji pieszej (istniejący chodnik kończy się przed przepustem, a komunikacja piesza odbywa się jezdnią o dwukierunkowym ruchu). W związku z tym planuje się wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na kolejnym odcinku ul. Lwowskiej (od ul. Tęczowej do ul. Słonecznej). Planuje się na tym odcinku ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.

Doświetlenie przejścia uzupełni istniejące oświetlenie uliczne, a tym samym poprawi widoczność i bezpieczeństwo pieszych przed i na przejściu.

 

Harmonogram:

Wybór wykonawcy: październik-listopad 2021

Podpisanie umowy: grudzień 2021

Realizacja robót: grudzień 2021-kwiecień 2022

Rozliczenie: maj 2022