Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ulicy Piastowskiej w Brzegu

Inwestycja pod nazwą „Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ulicy Piastowskiej w Brzegu” będzie realizowana od lutego do września. Projekt jest możliwy do przeprowadzenia dzięki uzyskaniu przez Gminę Brzeg wsparcia ze środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości ponad 864 tys. zł.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano:

– odbudowę fosy miejskiej (1450m2),

– wykonanie modernizacji przyczółka wylotowego wraz z wykonaniem przelewu,

– odbudowę rowu odwadniającego „A” (210 mb),

– przebudowa alei parkowej wzdłuż fosy od ulicy Piastowskiej do ulicy Spacerowej – 190,2 mb.

Odbudowa zbiornika wodnego (fosy) przewiduje:

zrzut wody i osuszenie dna, zebranie warstwy namułu z wywozem, wykonanie w istniejącej linii brzegowej umocnienia z opaski wielokiszkowej faszynowej, wyrównanie skarp ze zmiennym nachyleniem od 1:1 do 1:2, wykonanie rowka dennego szerokości 0,40 m głębokości do 0,10 cm z umocnieniem skarp płotkiem z żerdzi wys. 10 cm, dezynfekcję dna, wyścielenie dna pospółką grubości 5 cm, umocnienie skarp przy przyczółku wlotowym i kładce dla pieszych brukiem z kostki

granitowej, obsiew skarp mieszanką traw.

Przyczółek wylotowy w chwili obecnej nie ma przelewu, zabezpieczającego przed nie przekraczaniem maksymalnego poziomu wody. Przewiduje się montaż przelewu w ścianie czołowej studzienki osadnikowej. Odpływ z rury przelewowej przewidziano rurą PE średnicy 80 mm do istniejącego trójnika za zasuwą. Na przewodzie przewidziano zamontowanie zaworu przelotowego Ø 50 mm umożliwiającego zamknięcie przelewu z odnogą na zawór kulowy Ø 40 mm. Rurociąg w ścianie przyczółka i koryto przelewowe przewidziano do uszczelnienia, aby nie dopuścić do przedostawania się wody z fosy do studzienki zasuw. Zewnętrzne ściany przyczółka wlotowego (od czoła i z góry) przewiduje się do wyłożenia okładziną z kamienia naturalnego.

Przewiduje się również odbudowę istniejącego rowu odwadniającego „A” o długości 210 m. Trasa rowu jest nie zmieniona w stosunku do stanu istniejącego. Zakłada się: odmulenie dna z wywozem namułu, rozbiórkę elementów istniejącego ubezpieczenia stopy skarp, wykonanie opaski faszynowej, wyrównanie skarp do nachylenia około 1:2, obsiew skarp i pobocza mieszanką traw. Rów kończy się istniejącym przyczółkiem betonowym. Zewnętrzne elementy betonowe przyczółka przewiduje się do oklejenia płytkami granitowymi.

W ramach alei parkowej przewiduje się wykonanie: rozbiórki istniejących nawierzchni, wykonanie nowych ciągów pieszo-jezdnych z nawierzchni mineralnej na długości 190,2 mb wraz z: obrzeżem z jednego rzędu kostki granitowej, stopniami z bloków granitowych i ściekami brukowymi.

 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU – Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu – roboty budowlane.
  • Dokumenty do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg (kliknij tutaj)
 • ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonywanie czynności związanych z nadzorem herpetologicznym podczas realizacji zadania pn. „Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu”.
  • ZAWARTO UMOWĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA: NR UOŚ.032.16.2016 z dnia 4 marca 2016r.
   WYKONAWCA: LOXIA Katarzyna Jasnosz z siedzibą w Smolcu przy ul. Chłopskiej 46
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pobierz)
  • Zapytanie ofertowe (pobierz)
  • Wzór umowy (pobierz)
  • Wzór oferty w formacie .odt (Libre Office, Open Office) (pobierz)
  • Wzór oferty w formacie .doc (MS Word) (pobierz)
  • Decyzja RDOŚ w Opolu zezwalająca na umyślne chwytanie osobników traszki grzebieniastej i zwyczajnej (pobierz)
 • ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonywanie czynności polegających na pełnieniu techniczno-ekonomicznego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót branży melioracyjnej na zadaniu pn. „Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu”.
  • ZAWARTO UMOWĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA: NR UOŚ.032.17.2016 z dnia 4 marca 2016r.
   WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL” inż Czesław Zaremba, z siedzibą w Brzegu przy Placu Dąbrowskiego 1/2 m. 1
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pobierz)
  • Zapytanie ofertowe (pobierz)
  • Wzór umowy (pobierz)
  • Wzór oferty w formacie .odt (Libre Office, Open Office) (pobierz)
  • Wzór oferty w formacie .doc (MS Word) (pobierz)
 • ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonywanie czynności polegających na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „ Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu” na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
  • ZAWARTO UMOWĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA: NR UOŚ.032.18.2016 z dnia 4 marca 2016r.
   WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Usług Melioracyjnych „ZAR-MEL” inż Czesław Zaremba, z siedzibą w Brzegu przy Placu Dąbrowskiego 1/2 m. 1
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pobierz)
  • Zapytanie ofertowe (pobierz)
  • Wzór umowy (pobierz)
  • Wzór oferty w formacie .odt (Libre Office, Open Office) (pobierz)
  • Wzór oferty w formacie .doc (MS Word) (pobierz)
 • ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonywanie czynności związanych z odłowem traszki oraz wykonanie wygrodzenia zbiornika wodnego i rowu zlokalizowanego na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu w celu wykonania bezpiecznego odłowu osobników traszki grzebieniastej w ramach realizacji zadania pn. „Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Paru Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu”.
  • ZAWARTO UMOWĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA: NR UOŚ.032.19.2016 z dnia 4 marca 2016r.
   WYKONAWCA: LOXIA Katarzyna Jasnosz z siedzibą w Smolcu przy ul. Chłopskiej 46
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pobierz)
 • ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa zdroju z poidełkiem dla psów.
 • ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie2 sztuk tablic informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji zadania pn. „Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu”
  • Zapytanie ofertowe (pobierz)
  • OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pobierz)