Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Modernizacja monitoringu miejskiego w Brzegu

Celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych,  ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

Projekt będzie się  składał z 2 części:

– W pierwszej części programu  przewidziana jest modernizacja systemu monitoringu, polegająca na wymianie 13 zużytych kamer na nowoczesne, nagrywające w wysokiej rozdzielczości wraz z rejestratorem obrazu.

Termin realizacji X-XII. 2022r

– W drugiej części programu zrealizowane zostaną następujące zadania:

  • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa młodzieży szkolnej

Celem  zadania będzie  zapoznanie dzieci i młodzieży szkolnej  z zasadami  ruchu drogowego  oraz   poprawa  ich bezpieczeństwa.

Zadanie będzie polegało na praktycznym zorganizowaniu zajęć szkoleniowych  z dziećmi i młodzieżą szkolną, obejmujących  zasady dotyczące ruchu drogowego.

W zajęciach szkoleniowych   będą uczestniczyły  dzieci i młodzież z pięciu Publicznych Szkół Podstawowych w Brzegu tj. PSP nr 1, PSP nr 3, PSP nr  5, PSP nr 6, PSP  nr 8.

W wyniku realizacji zadania łącznie  przeszkolonych zostanie 250 osób.

Harmonogram realizacji zajęć szkoleniowych:

– 07.11.2022  – Publiczna szkoła Podstawowa nr 1, nr 3
– 14.11.2022  – Publiczna szkoła Podstawowa nr 5, nr 6, nr 8.

Prowadzący szkolenie:

Komenda Straży Miejskiej w Brzegu we współpracy z przedstawicielami  Komendy Powiatowej Policji w Brzegu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu

  • Szkolenia specjalistyczne dla obsługi monitoringu

Celem  zadania będzie przeszkolenie wybranych pracowników  w zakresie  zasad  pracy i obsługi  monitoringu miejskiego, zwiększenie ich wiedzy oraz umiejętności praktycznych.

Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu  zajęć szkoleniowych w  systemie 2 dniowym, 8 godzin szkoleniowych w każdym dniu i zakończy się uzyskaniem certyfikatu Nabyte umiejętności pozwolą na bardziej efektywne wykorzystywanie systemu,  co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa na terenie Brzegu.

W wyniku realizacji zadania łącznie  przeszkolonych zostanie 10 pracowników
Termin przeprowadzenia szkolenia: do 15.12.2022

  • Edycja ulotek ostrzegawczych dla seniorów

Celem zadania będzie druk i kolportaż ulotek informacyjnych przeznaczonych dla seniorów

Zadanie będzie polegało na kolportażu ulotek dla seniorów,  przy udziale Strażników Miejskich oraz  pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto ulotki dostępne będą w brzeskich parafiach, co zapewni dostęp do szerszej grupy seniorów, zamieszkujących miasto Brzeg. W ulotkach opisane zostaną najnowsze zasady działania oszustów, sposoby jak się przed nimi bronić i gdzie szukać pomocy.

W wyniku realizacji zadania przewiduje się druk 10 000 ulotek z przeznaczeniem dla seniorów

Dofinansowanie projektu wynosi 100 000,00 złotych

Całkowita wartość inwestycji 112 970 złotych

Termin wykonania inwestycji X-XII. 2022r.