Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Organizacje pozarządowe

19 stycznia, 2024

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brzeg poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem realizacji działań profilaktycznych w zakresie uzależnień”

Burmistrz Brzegu ogłasza z dniem 19.01.2024 .r. otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego, skierowanego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, zgodnie...