Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła sieciowego na biomasę o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu

tablica nowy ład bpec

Inwestycja dotyczy zaprojektowania i budowy instalacji do produkcji ciepła sieciowego z biomasy o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu. Zadanie swoim zakresem obejmie:

1) Prace projektowe,

2) Roboty ziemne i budowlane,

3) Dostawa i montaż urządzeń: (w tym biomasowe źródło ciepła o mocy 6 MW wraz z układami i urządzeniami pomocniczymi),

4) pozostałe prace, w tym przyłącza, testy i szkolenia z zakresu obsługi

Przedsięwzięcie to jest strategiczną inwestycją realizowaną na rzecz spółki gminnej BPEC w Brzegu, która dostarcza ciepło mieszkańcom Brzegu.

Przedmiotowa inwestycja to jedno z wielu działań, których celem jest zmiana wytwarzania ciepła z wysokoemisyjnego (opartego na węglu) na nisko- i zeroemisyjny, dzięki zastosowaniu paliwa jakim jest biomasa.

Realizacja przedmiotowego działania, wraz z innymi inwestycjami podejmowanymi w przedsiębiorstwie, da możliwość uzyskania statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego”. Trend rosnących cen za prawa do emisji CO2 sprawia, że inwestycja ta jest niezbędna dla ograniczenia kosztów wytwarzania ciepła, które wprost odczuwają ostatecznie odbiorcy – mieszkańcy Brzegu. Jest to kluczowy czynnik determinujący realizację tej kosztownej inwestycji. Wykonanie przedstawionej inwestycji będzie miało pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń (w tym CO2), ilości produkowanych odpadów, a także na obniżenie kosztów produkcji (w tym zakup praw do emisji CO2) co bezpośrednio poprawi jakości życia mieszkańców Brzegu oraz ograniczy koszty wytwarzania ciepła.

Wartość zadania – na moment składania wniosku o dofinansowanie – została oszacowana na 19.990.000,00 zł. Gmina Brzeg na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.950.000,00 zł, tj. 95% kosztów.