Rozwiń biznes w Brzegu: Ważne dla Przedsiębiorców!

Mając na uwadze wsparcie dla rozwoju lokalnej gospodarki, a głównie rozwoju przedsiębiorczości oraz przedsięwzięć o charakterze społecznym i stymulującym rynek pracy, możliwość zatrudniania pracowników wraz z ograniczaniem bezrobocia, Gmina Brzeg przedstawia wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości pozyskania kapitału (dotacji, pożyczek itp.) na rozwój Państwa przedsięwzięć. Mając nadzieję, że zechcą Państwo rozpocząć współpracę inwestycyjną na terenie Gminy Brzeg, podajemy spis organizacji zajmujących się pomocą w pozyskaniu funduszy zewnętrznych, przeznaczonych na rozwój szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Gmina Brzeg poleca również kontakt z instytucjami w celu uzyskania informacji o wsparciu projektów realizowanych przez Państwa:

  1. Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Kołłątaja 11, 45-064 Opole,  77 441 56 20, www.orfpk.opole.pl; biuro@orfpk.opole.pl. Realizuje projekt Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
  2. Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych-program „Wsparcie na Starcie II”, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole, tel. 77 454 25 97; www.fundacja.opole.pl; frssek@fundacja.opole.pl. Realizacje projekty pn. „Wsparcie na starcie II”.
  3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul.  Krakowska 53, 45-018 Opole; 77 453 76 11; www.wfosigw.opole.pl. Realizuje program „Inwestujemy w Twoją przyszłość”.
  4. Program JEREMIE – Dolny Śląsk, dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Dolnego Śląska. Z pożyczek, z tego źródła finansowania, pochodzącego z regionalnych programów operacyjnych, mogą korzystać głównie przedsiębiorcy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które nie mają tzw. pozytywnej historii kredytowej lub też nie mają możliwości uzyskać zabezpieczenia stawianego standardowo przez banki. Z oferty mogą skorzystać firmy, które dopiero co wchodzą na rynek. Więcej informacji o inicjatywie JEREMIE znajdą Państwo ponad adresem: www.jeremie.com.pl/dolnoslaskie

Małujowicka

Teren inwestycyjny przy ul. Małujowickiej