Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 października, 2015 Tytuł artykułu

Plany dotyczące ulicy Wolności. Tak może wyglądać w przyszłości ulica (wizualizacja)

Treść artykułu

 

 

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej i dyskusją dotyczącą planów związanych z przebudową  ulicy Wolności, Gmina Brzeg wykonała wizualizację przyszłej inwestycji.

Projekt zakłada uporządkowanie pasa drogowego w zakresie ruchu samochodowego, pieszego oraz rowerowego z jednoczesnym uporządkowaniem miejsc przeznaczonych do parkowania samochodów. Zaznaczyć należy, że obecnie postój samochodów wzdłuż ul. Wolności odbywa się  w sposób przypadkowy, również w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Zaprojektowane zagospodarowanie pasa drogowego pozwala również wyeksponować walory przyrodnicze alei dębowej, która w przyszłości ma zostać dodatkowo podświetlona. 

Planowana budowa ścieżki rowerowej na ulicy Wolności wpisuje się w projekt budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Brzeg planowany do realizacji w ramach likwidacji niskiej emisji w Gminie Brzeg. Przewidziane jest na ten cel dofinansowanie ze środków zewnętrznych do wysokości 85 procent kosztów kwalifikowanych. Zaznaczyć należy, że ulica Wolności jest jedyną dwukierunkową ulicą w rejonie ulic Robotniczej i Wyszyńskiego, która pozwala na wprowadzenie bezpiecznego odseparowania ruchu samochodowego od rowerowego, a wprowadzona tutaj ścieżka rowerowa wpisuje się idealnie, jako łącznik tras rowerowych dwóch parków brzeskich. W przyszłości połączy on gminy, w ramach szerokiego projektu budowy tras rowerowych w Skarbimierzu, Brzegu, Gminie Oława i Oławie oraz dalej w kierunku Gminy Siechnice.

Obecnie   istnieje trasa rowerowa z Siechnic do Wrocławia. Zatem połączenie Oławy z Siechnicami umożliwi przejazd rowerem na trasie Brzeg-Wrocław (Aglomeracja Wrocławska).

 

Nie zapomnij udostępnić: