Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

20. Medal z okazji jubileuszu Reformacji; 1817 r.

Medal jubileuszu 300-lecia protestantyzmu wybito w srebrze we Wrocławiu w 1817 roku (4,6 g, śr. 25,00). Na awersie umieszczono profilowe popiersie w prawym ujęciu Marcina Lutra, a przy krawędzi napis: D • MARTIN LUTHER GEB • 10 NOV • 1483 GST • 18 FEB • 1546.  Na rewersie napis pomiędzy gałązkami palmowymi i dębowymi: ZUR / ERINNERUNG AN DAS IIIT / REFORMATION / IUBELFEST / D. 31. OCTOB : / 1817 oraz sygnatura medaliera: LESR. Karl Lesser był wybitnym mincerzem i medalierem wrocławskim z przełomu XVIII i XIX w.

Opracował: dr Romuald Nowak