Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe w Brzegu

Numer umowy: RPOP.03.01.01-16-0001/19-00 z dnia 30.09.2019

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodzą z poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Przedmiotem projektu jest utworzenie centrum przesiadkowego w miejscu byłego dworca autobusowego. W ramach zadania przewidziano realizację następujących prac:

 • utworzenie obiektu Park&Ride z 76 miejscami parkingowymi, w tym 3 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami,
 • przebudowa nawierzchni ciągów pieszych,
 • budowa zatoki autobusowej,
 • montaż elementów małej architektury (wiaty przystankowe, donice, ławki, śmietniki),
 • wykonanie sieci  oświetlenia, monitoringu i kanalizacji deszczowej,
 • prace przy zieleni,
 • przebudowa wyspy na skrzyżowaniu ul. Trzech Kotwic i ul. Starobrzeskiej,
 • wprowadzenie organizacji ruchu,
 • przebudowa drogi od ulicy Trzech Kotwic do ul. Plac Dworcowy,
 • remont nawierzchni drogi przy miejscach postojowych.

Realizacja projektu stworzy warunki do promowania zbiorowego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, kosztem transportu samochodowego, będącego źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza. W pobliżu dworca kolejowego oraz przystanków komunikacji miejskiej powstanie funkcjonalne Centrum przesiadkowe. Ponadto planuje się budowę odcinka ścieżki rowerowej przy łączniku między ul. Trzech kotwic a ul. Plac Dworcowy, która włączy się w istniejącą sieć dróg rowerowych oraz połączy je z istniejącym na przedmiotowym terenie parkingiem „Bike&Ride”. Pozwoli to na bezpieczne i komfortowe dotarcie na dworzec rowerem, zamiast samochodem. W ramach projektu utworzony zostanie także parking „Parkuj i jedź”, który zapewni 76 miejsc parkingowych dla osób planujących podróż innym środkiem transportu (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych). Teren zostanie oświetlony a celom zapewnienia poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym obszarze służyć będzie zamontowany w ramach projektu system monitoringu wizyjnego.

Wartość całkowita projektu założona we wniosku o dofinansowanie to ponad 2,5 mln zł, a przyznane dofinansowanie to ponad 1,5 mln zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to wrzesień 2020.