Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Z dziejów miasta

4200 – 1700 lat p.n.e. (neolit)
najstarsze znane ślady bytności ludzi na terenie obecnego Brzegu
ok. 990 n.e.
przyłączenie Śląska przez Mieszka I do podległych mu ziem polskich
X – XII w.
osada Brzeg zapleczem gospodarczym dla grodu Ryczyn
1138 r.
Ziemia Brzeska weszła w skład księstwa wrocławskiego
ok. 1215 r.
rozpoczęcie budowy szpitala Świętego Ducha
21 XII 1234 r.
pierwsza wzmianka o osadzie „Wissoke brzegh” i o istniejącym w niej dworze książąt wrocławskich
IV 1241 r.
przejazd w sąsiedztwie Brzegu oddziałów mongolskich, zmierzających ku Legnicy
1248 r.
nadanie średzkiego prawa miejskiego przez księcia wrocławskiego Henryka III
1250 r.
potwierdzenie przywileju lokacyjnego przez księcia Henryka III
ok. 1300 r.
rozpoczęcie budowy kościoła Najświętszej Marii Panny i wieży ratusza
wiosna 1309    r.
wielki pożar strawił m. in. komory kupieckie w rynku
1311 – 1675 r.
Brzeg miastem rezydencyjnym Piastów legnicko-brzeskich
ok. 1320 r.
początek budowy ratusza
20 VI 1322 r.
wykupienie przez mieszczan dziedzicznego dotychczas wójtostwa
19 VIII 1327 r.
zrównanie w prawach Brzegu z Wrocławiem, zastępując jednocześnie dotychczasowe prawo średzkie prawem magdeburskim
1329 r.
złożenie hołdu lennego królowi czeskiemu Janowi Luksemburczykowi przez księcia brzesko-legnickiego Bolesława III Rozrzutnego / przejście Brzegu pod panowanie czeskie / oraz nadanie miastu przywileju wyszynku wina
1350 r.
początki istnienia ratusza i kościoła p.w. Św. Jadwigi
1356 r.
wykupienie przez mieszczan od księcia zarządu miasta
1427 – 32 r.
husyci grabią i palą Brzeg
5 VI 1443 r.
silne trzęsienie ziemi, które nawiedziło południową Polskę, spowodowało w Brzegu zniszczenia w zabudowie (m. in. zawaliło się sklepienie kościoła farnego)
1473 r.
wielka susza przyczyną głodu i niedoborów wody
1523 r.
przejście na protestantyzm księcia Fryderyka II i jego poddanych
1526 r.
początek władzy Habsburgów nad Brzegiem
1547 – 1560 r.
przebudowa gotyckiego zamku w renesansową rezydencję
6 IX 1569 r .
wielki pożar strawił 69 domów przy 9 ulicach
1570 r .
początek przebudowy gotyckiego ratusza na styl renesansowy
5 IX 1619 r.
w wielkim pożarze spłonęło 419 budynków
1642 r.
oblężenie Brzegu przez Szwedów
21 XI 1675 r.
śmierć Georga (Jerzego) Wilhelma – ostatniego Piasta linii męskiej
1689 r.
powstanie pierwszej w Brzegu manufaktury sukienniczej
1699 r.
wielki pożar zniszczył w mieście ok. 300 budynków
1734 – 1745 r.
budowa kościoła p.w. Św. Krzyża
1736 r.
sukiennicy brzescy otrzymali zgodę cesarza Karola VI Habsburga na założenie sklepu sukienniczego w Wiedniu
4 V 1741 r.
zdobycie miasta przez Prusy, po zwycięstwie nad Austriakami w bitwie pod Małujowicami (10 IV 1741 r.)
1748 r .
wybudowanie w Brzegu pierwszej na całej Odrze śluzy
1756 – 1807  r.
Brzeg stolicą pruskiej rejencji górnośląskiej
XII 1757 r.
stacjonowanie wojsk austriackich księcia Karola Lotaryńskiego w sąsiedztwie miasta
2 VIII 1761 r.
atak artylerii rosyjskiej na miasto
2 poł. XVIII w .
założenie filii Banku Królewskiego
styczeń
1783 r.
zalanie przez powódź brzeskich przedmieść
19 VIII 1801 r.
pożar strawił jedno ze skrzydeł zamku, dach kościoła jezuickiego i dachy kilkunastu budynków w jego sąsiedztwie
16 I 1807 r.
zdobycie miasta przez sprzymierzone z Napoleonem wojska bawarskie
19 II 1807 r.
początek burzenia (z rozkazu Napoleona) średniowiecznych murów obronnych
7 III 1809 r.
ponowne zajęcie Brzegu przez oddziały pruskie
1810 r.
ukazanie się pierwszych numerów „Brieger Burgerfreund” i „Brieger Wochenblatt”
1819 r.
założenie jednej z pierwszych na Śląsku publicznych kas oszczędności
1842 r.
uzyskanie połączenia kolejowego z Wrocławiem
lato 1902 r. i 1903 r.
wielkie powodzie zalały nadodrzańską część miasta
1909 r.
otwarcie kanału żeglugowego w północnej części miasta
1914 – 1922 r.
Brzeg miastem garnizonowym
1916 r.
początek budowy lotniska pod wsią Skarbimierz
wrzesień
1939 r.
z podbrzeskiego lotniska startowały hitlerowskie samoloty do agresji
6 II 1945 r.
zdobycie miasta przez oddziały sowieckie
30 IV 1945 r.
utworzono w Brzegu Urząd Pełnomocnika Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
9 V 1945 r.
przekazanie administracji polskiej przez komendanturę sowiecką władzy cywilnej nad miastem
28 VI 1950 r.
przyłączenie Brzegu do nowopowstałego woj. opolskiego
maj 1966 r.
„wypadki brzeskie” – brutalne usunięcie księży z domu parafialnego przy kościele p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz prześladowania mieszkańców miasta przez Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa
1966 – 1990  r.
kompleksowa odbudowa zamku
1 VI 1975 r.
likwidacja powiatu brzeskiego
13 XII 1981 r.
aresztowania działaczy brzeskiej Solidarności w związku z wprowadzeniem przez reżim Jaruzelskiego stanu wojennego w Polsce
czerwiec
1983 r.
przelot nad miastem helikoptera z Papieżem Janem Pawłem II na pokładzie, w drodze z Wrocławia na Górę Św. Anny
1989 –
1999 r .
okres transformacji ustrojowej i czas rozwoju samorządów oraz zasadniczych przemian w sferze gospodarczej i politycznej Brzegu
październik
1994 r.
wizyta ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej na emigracji – Ryszarda Kaczorowskiego oraz Jana Nowaka – Jeziorańskiego
lipiec
1997 r.
największa powódź na Odrze w XX w., w wyniku której ucierpiała północna część miasta
rok 1998 r.
obchody 750-lecia miasta
10 III 1998 r.
kolejna wizyta ostatniego emigracyjnego prezydenta – Ryszarda Kaczorowskiego
24 IX 1998 r.
wizyta premiera Jerzego Buzka w Brzegu
1 I 1999 r.
utworzenie nowego powiatu brzeskiego (z terenami Górnego Śląska w gminach Lewin Brzeski i Grodków)