To będą już osiemnaste zawody kajakowych dwójek dla amatorów organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu. Tym razem – po raz trzeci – uczestnicy będą rywalizowali w sprincie na brzeskim odcinku Odry – wzdłuż mariny.

Udział jest bezpłatny, a startować mogą również osoby niepełnoletnie (za zgodą i pod opieką rodzica/opiekuna).
Na najlepszych czekają m.in. puchary, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Zgłoszenia – do 16 maja (czwartek) – przyjmowane są e-mailem pod adresem mosir.sport@brzeg.pl lub wiadomością na facebooku wysłaną do Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska członków osady oraz telefon kontaktowy.

Podczas zawodów kajakowych będzie można również sprawdzić się na ergometrze wioślarskim. Ta próba będzie jednocześnie finałem cyklu Halowy Rekord Brzegu na 500 metrów, w którym kilkudziesięciu brzeżan od późnej jesieni do wiosny pobijało swoje rekordy życiowe.

Uwaga: rozegranie zawodów uzależnione jest od warunków atmosferycznych – w razie niesprzyjającej aury możliwe będzie przeniesienie zawodów na kolejny termin, a zgłoszeni uczestnicy zostaną o tym poinformowani.