To będą już szóste Książęce Manewry.

Istotą gry jest pokonanie przez uczestników wyznaczonej trasy i wykonanie w wytypowanych miejscach przygotowanych zadań.
Przy wykonywaniu zadań trzeba się wykazać inteligencją, wiedzą, ale także sprawnością fizyczną. Sposób wykonania zadania decyduje o jego zaliczeniu lub nie i o ilości punktów uzyskanych za zadanie. Grę zakończy wspólny posiłek, potem nastąpi podsumowanie gry, rozdanie nagród najlepszym zespołom oraz losowanie upominków wśród uczestników.

Tegoroczna Miejska Gra Terenowa “Książęce Manewry” zaplanowana jest na 11 maja (sobota), a areną zabawy będą obiekty na terenie całego miasta.

Uczestnikami mogą być wszyscy chętni – urodzeni w 2003 roku i starsi – którzy stworzą 4-osobowe zespoły.

Zgłoszenia do gry przyjmowane są do 10 maja 2019 r. do godz. 14.00 za pośrednictwem formularza rejestracyjnego:
a) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 5,
b) w administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu przy ul. Sportowej 1,
c) pod adresem email: mbp@brzeg.pl, z dopiskiem w tytule: GRA MIEJSKA,
oraz 11 maja 2019 r. od 8.30 do 9.30 w miejscu startu Gry.
O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły i regulamin: tutaj.

Bieżące informacje na facebooku.