Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Uzbrojenie w sieć wod – kan. terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej

Projekt polegać będzie na uzbrojeniu w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną terenu inwestycyjnego położonego przy ul. Małujowickiej w Brzegu. W wyniku inwestycji do sieci wod.-kan. przyłączony będzie teren o powierzchni 54,2 ha będący w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz grunty o powierzchni 14,0 ha przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową.

Projekt przewiduje: budowę sieci wodociągowej Ø 280mm o dł. 936,40m, sieci kanalizacji tłocznej Ø 280mm o dł. 854,5m oraz grawitacyjnej Ø 400mm o dł. 350,8m, budowę 1 przepompowni wraz z zasilaniem elektrycznym.

Na realizację zadania Gmina Brzeg otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4,0 mln zł.