- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Uwaga kierowcy: Zmiana organizacji ruchu na ulicach Wyspiańskiego i Karłowicza (osiedle zachodnie)

W związku z trwającą przebudową ciągu komunikacyjnego ulic Zielonej i Lompy, z konieczności, zachodzi potrzeba zajęcia skrzyżowania ulicy Zielonej z Karłowicza.

Konsekwencją jest zmiana z dniem 27 czerwca 2016 r. organizacji ruchu na pobliskiej ulicy Wyspiańskiego. Nadal na Wyspiańskiego będzie obowiązywać ruch jednokierunkowy, ale wjazd odbywać się będzie od ulicy Zielonej (dotychczas wjazd był prowadzony od Lwowskiej).

W obrębie rejonu przebudowywanych dróg należy spodziewać się utrudnień w ruchu oraz czasowych wyłączeń poszczególnych odcinków. O zmianach informują kierowców ustawione znaki drogowe.