Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1

Numer umowy: RPOP.03.02.01-16-0007/18-00 z dnia 28.02.2019

Projekt realizowany na terenie Gminy Brzeg.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodzą z poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Planowana inwestycja obejmuje termomodernizację w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 13 oraz w modelarni. Zakres robót w ramach projektu obejmie:

 • wymiana stolarki okiennej,
 • wymiana i renowacja stolarki drzwiowej,
 • ocieplenie stropodachów i stropu pod strychem nieogrzewanym,
 • wymiana pokrycia dachowego,
 • wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i wody zimnej w ziemi,
 • montaż instalacji wentylacji mechanicznej,
 • wymiana oświetlenia na korytarzach budynków na energooszczędne LED

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację obiektu użyteczności publicznej – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 13. Osiągnięte to będzie poprzez obniżenie kosztów ogrzewania budynku modelarni oraz głównego budynku szkoły, obniżenie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej poprzez montaż energooszczędnego oświetlenia LED, redukcja szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery (pyły, gazy), powstrzymanie sukcesywnie postępującego zużycia technicznego obiektów, poprawa jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców poprzez poprawę jakości wdychanego powietrza, osiągnięcie wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, poprawa warunków użytkowania obiektów użyteczności publicznej – komfort oraz bezpieczeństwo.

Projekt realizowany jest przez Gminę Brzeg. Wartość całkowita projektu założona we wniosku o dofinansowanie to niecałe 2,3 mln zł, a przyznane dofinansowanie to niemal 920 tys. zł.

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to I kwartał 2020.