- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Tereny inwestycyjne

Rozwiń biznes w Brzegu: Ważne dla Przedsiębiorców!

Mając na uwadze wsparcie dla rozwoju lokalnej gospodarki, a głównie rozwoju przedsiębiorczości oraz przedsięwzięć o charakterze społecznym i stymulującym rynek pracy, możliwość zatrudniania pracowników wraz z ograniczaniem bezrobocia, Gmina Brzeg przedstawia wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości pozyskania kapitału (dotacji, pożyczek itp.) na rozwój Państwa przedsięwzięć. Mając nadzieję, że zechcą Państwo rozpocząć współpracę inwestycyjną na terenie Gminy Brzeg, podajemy spis organizacji zajmujących się pomocą w pozyskaniu funduszy zewnętrznych, przeznaczonych na rozwój szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Gmina Brzeg poleca również kontakt z instytucjami w celu uzyskania informacji o wsparciu projektów realizowanych przez Państwa:

1)      Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Kołłątaja 11, 45-064 Opole,  77 441 56 20, www.orfpk.opole.pl; biuro@orfpk.opole.pl. Realizuje projekt Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

2)      Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych-program „Wsparcie na Starcie II”, ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole, tel. 77  454 25 97; www.fundacja.opole.pl; frssek@fundacja.opole.pl. Realizacje projekty pn. „Wsparcie na starcie II”.

3)      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul.  Krakowska 53, 45-018 Opole; 77 453 76 11; www.wfosigw.opole.pl. Realizuje program „Inwestujemy w Twoją przyszłość”.

4)      Program JEREMIE – Dolny Śląsk, dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Dolnego Śląska. Z pożyczek, z tego źródła finansowania, pochodzącego z regionalnych programów operacyjnych, mogą korzystać głównie przedsiębiorcy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które nie mają tzw. pozytywnej historii kredytowej lub też nie mają możliwości uzyskać zabezpieczenia stawianego standardowo przez banki. Z oferty mogą skorzystać firmy, które dopiero co wchodzą na rynek. Więcej informacji o inicjatywie JEREMIE znajdą Państwo ponad adresem: www.jeremie.com.pl/dolnoslaskie

 

Położenie nieruchomości : Brzeg ul.Korfantego 24
 
Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość obejmującą zabudowaną działkę nr 953/35 o pow.0,7795 ha położoną w Brzegu przy ul.Korfantego nr 24, ark.mapy 18, obręb III Południe zapisaną w ewidencji gruntów poz. rej. G – 435 oraz w księdze wieczystej Kw OP1B/00007012/8 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzegu .
 
Opis nieruchomości :
Przedmiotem zbycia jest nieruchomość obejmująca zabudowaną działkę nr 953/35 o powierzchni 0,7795 ha, arkusz mapy 18 , obręb III Południe. Działka ta położona jest bezpośrednio przy ulicy Korfantego z dostępnością do pełnego uzbrojenia  i stanowi część Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W sąsiedztwie działki położone są zabudowane nieruchomości o funkcji mieszkalnej  oraz tereny rekreacyjne.
Na działce nr 953/35 znajduje się:
Budynek użytkowy wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony , murowany z cegły. Dach betonowy płaski kryty papą asfaltową. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, gospodarcze, hotelowe, sanitarne i magazynowe.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 276,80m2 , a kubatura 1.328m³ .
Nieruchomość od ulicy Korfantego oraz domków jednorodzinny położonych przy ul.Tuwima ogrodzona jest ogrodzeniem wykonanym z siatki na słupkach stalowych i podmurówce.

Zbywana nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku wielofunkcyjnego z częścią gastronomiczną oraz pokojami noclegowymi

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brzeg uchwalonego przez Radę Miejską w Brzegu Uchwałą Nr XVIII / 142 / 2003 z dnia 19.12.2003 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 06.02.2004 r. Nr 7, poz.121,  działka nr   953/35 położona jest w Brzegu przy ul.Korfantego 24 położona jest na terenie usług sportu i rekreacji wraz z towarzyszącym mieszkalnictwem oraz zielenią.