Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 ) Burmistrz Miasta Brzegu przedstawia Radzie Miejskiej Brzegu Raport o stanie Gminy za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w…

czytaj więcej

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak #hot16challenge2

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak przyjął wyzwanie od Jędrka Mazurkiewicza i dołączył do akcji #hot16challenge!

Teraz Burmistrz zdecydował się nominować Magdalenę Michalak, uczestniczkę Szansy na Sukces oraz Marka Kudrę, dyrygenta Brzeskiej Orkiestry Symfonicznej im. Księcia Jerzego II Piasta.

Link do zbiórki, która ma pomagać białemu personelowi w walce z koronawirusem: https://www.siepomaga.pl/hot16challenge 

 

 

 

54. rocznica Wydarzeń Brzeskich

26 maja br. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu została odprawiona msza św. w intencji wszystkich, którzy bronili wikarówkę dając namacalne świadectwo swej wiary, a także osób postronnych pokrzywdzonych przez ZOMO oraz ówczesnych prześladowców wspólnoty kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Władze miejskie reprezentował burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, a powiatowe starosta Jacek Monkiewicz. Na…

czytaj więcej

Oficjalne pożegnanie Prezesa ZHK

W piątek, 15 maja br. w siedzibie Zakładu Higieny Komunalnej w Brzegu odbyło się oficjalne pożegnanie przechodzącego na emeryturę prezesa tej spółki, Pana Tomasza Skibińskiego z udziałem Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZHK, Pana Artura Stecuły. Burmistrz podziękował za wieloletnie zaangażowanie i pracę na rzecz naszego miasta oraz życzył dużo zdrowia i…

czytaj więcej

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii choroby COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i dbałością o bezpieczeństwo pracowników urzędu, radnych oraz mieszkańców naszego miasta informuję, że sesja Rady Miejskiej Brzegu zostanie zwołana w dniu 25 czerwca 2020 roku, której porządek obrad zostanie poszerzony o porządek sesji zaplanowanej na…

czytaj więcej

Informacja dot. otwarcia kasy Urzędu Miasta

Z DNIEM 18.05.2020R. KASA URZĘDU MIASTA W BRZEGU BĘDZIE CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:30 DO 14:00 Z PRZERWĄ OD GODZINY 11:00 DO 11:30. WEJŚCIE DO KASY URZĘDU MIASTA W BRZEGU OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OD STRONY PARKU NAD FOSĄ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO. DO KASY JEDNOCZEŚNIE BĘDĄ MOGŁY WEJŚĆ DWIE OSOBY Z OBOWIĄZKOWYM ZAKRYCIEM NOSA I…

czytaj więcej